Ostatnie wpisy

Testy dyskryminacyjne

Testy dyskryminacyjne. Praktyczny podręcznik dla organizacji pozarządowych. K Śmiszek, K. W Wysienska-Di Carlo     Polecamy poradnik, w tworzeniu którego nasza organizacja miała swój udział, jeden z rozdziałów został napisany przez naszą prezeskę Marzenę Wilk wraz z Piotrem Skrzypczakiem z Homo Faber…
Więcej

Sieć Mężczyzn

27 lutego – 1 marca odbyło się w Feminotece pierwsze spotkanie sieci mężczyzn z całej Polski. Do projektu zgłosiło się ponad 70 mężczyzn, a w wyniku rekrutacji zostało wyłonionych 16. Jak się dowiedziałyśmy jest też mężczyzna z Rzeszowa, już cieszymy…
Więcej